Ingrediënten - Detergentia

Productingrediënten
Op deze pagina vindt u meer informatie over Mascot-detergenten, conform detergentenverordening 648/2004/EG. Onder detergenten worden, volgens de verordening, de volgende producten verstaan: ‘alle stoffen en preparaten die zepen en/of andere oppervlakte-actieve stoffen bevatten en die bedoeld zijn voor was- en reinigingsprocedés.’

Op de verpakking van uw product treft u een barcode aan. Type deze in het veld hiernaast in en u wordt doorverwezen naar de betreffende productpagina. Als u de barcode correct heeft ingevuld, verschijnt er een ingrediëntenlijst en kunt u overzichtelijk zien welke ingrediënten er in dat product zitten.

Neem in geval van (aanhoudende) klachten contact op met uw huisarts.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoeken

Voer de barcode in die u op uw product/verpakking heeft aangetroffen.