Ingrediënten - Detergentia

Productingrediënten
Op deze pagina vindt u meer informatie over Mascot-detergenten, conform detergentenverordening 648/2004/EG. Onder detergenten worden, volgens de verordening, de volgende producten verstaan: ‘alle stoffen en preparaten die zepen en/of andere oppervlakte-actieve stoffen bevatten en die bedoeld zijn voor was- en reinigingsprocedés.’

Voor het vinden van de ingrediënten van het product verwijzen wij u naar de “Gebruikersinformatie” rechts van deze pagina. Als u daar de juiste (bar)code invult verschijnt de ingrediëntenlijst van het product.

Neem in geval van (aanhoudende) klachten contact op met uw huisarts.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruikersinformatie

Staat er een UFI op de verpakking vermeld?Vul de UFI in die vermeld staat op de verpakking (zie onderstaand voorbeeld).

Let op, dit is een voorbeeld! Voor de juiste UFI raadpleeg de verpakking van uw product.

UFI: D720-G0MT-T00S-8DDC

UFI:   


Vul de code in die vermeld staat onder de adresgegevens (zie onderstaand voorbeeld). De 13-cijferige code vóór de spatie invoeren in het eerste invoerveld. De laatste 2 cijfers van de code dient u in het tweede invoerveld in te voeren.

Let op, dit is een voorbeeld! Voor de juiste code raadpleeg de verpakking van uw product.

13-cijferige code + 2 cijfers:
    


Voer de barcode in die op uw verpakking staat.